MouseHappy / 语文 / 小学多音字大全

分享

   

小学多音字大全

2011-11-25  MouseHappy

小学多音字大全

差cī(参差)chā(差别)
      chà(相差)chāi(出差)
      和hé(和气) hè(附和)
      huó(和面) hú(和牌)
      着zhāo(着数)zháo(着凉)
      zhe(为着)zhuó(着力)
      薄báo(薄片)   bó(单薄)    bò(薄荷)
      参cēn(参差)   cān(参加)   shēn(人参)
      的dí(的确)    dì(目的)    de(我的)
      恶ě(恶心)     è(凶恶)      wù(厌恶)
      蒙mēng(蒙骗)  méng( 蒙混) měng(蒙古)
      强qiáng(强大) qiǎng(勉强) jiàng(倔强)
      塞sāi(耳塞)    sài(边塞)    sè(闭塞)
      咽yān(咽喉)    yàn(咽气)    yè(哽咽)
      折shé(折本)   zhē(折腾)    zhé(折扣)
      扎zā(包扎)    zhā(扎花)    zhá(挣扎)
      A
      挨āi(挨近)         ái(挨骂)
      呆ái(呆板)        dāi(呆会)
      B

把bǎ(把玩)      bà(手把)
      磅bàng(磅秤)      páng(磅礴)
      剥bāo(剥皮)       bō(剥夺)
      泊bó(停泊)        pō(湖泊)
      背bēi(背包)       bèi(背后)
      奔bēn(奔腾)       bèn(投奔)
      绷bēng(绷带)      běng(绷脸)
      辟bì(复辟)        pì(开辟)
      扁biǎn(扁担)    piān(扁舟)
      便biàn(方便)      pián(便宜)
      屏bǐng(屏气)      píng(屏风)
      C
      叉chā(叉腰)       chà(劈叉)
      刹chà(古刹)       shà(刹那)
      朝cháo(朝代)      zhāo(朝阳)
       称chēng(称重)   chèn(匀称)
      盛chéng(盛饭)     shèng(昌盛)
      乘chéng(乘凉)     shèng(千乘之国)

传chuán(传说)     zhuàn(传记)
       攒cuán(攒紧)      zǎn(攒钱)
      曾céng(曾经)      zēng(曾孙)
      D
      担dān(担任)       dàn(重担)
      弹dàn(炮弹)       tán(弹簧)
      当dāng(当然)       dàng(上当)
      调diào(高调)      tiáo(空调)
      都dū(首都)      dōu(都一样)
      度dù(长度)        duó(猜度)
      待dài(等待)     dāi( 待会)
      F
      发fā(发芽)      fà(头发)
      佛fó(佛教)        fú(仿佛)
      分fēn(分别)       fèn(分量)
      缝féng(缝纫)      fèng(裂缝)
      G
      干gān(干杯)       gàn(骨干)
      供gōng(供养)      gòng(口供)
      个gě(自各)        gè(个别)
      更gēng(变更)      gèng(更加)
      冠guān(树冠)      guàn(夺冠)
      H
      号háo(号叫)       hào(号角)
      好hǎo(好汉)       hào(好学)
      喝hē(喝水)        hè(喝彩)
      横héng(横批)      hèng(横财)
      华huá(华夏)       huà(华山)
      哗huā(哗啦)       huá(哗然)
      划huá(划破)       huà(计划)
      晃huǎng(晃眼)     huàng(晃动)
      J
      奇jī(奇数)        qí(奇怪)
      几jǐ(几个)      jī(几乎)
      济jǐ(济南)      jì(经济)
      系jì(系带子)      xì(关系)
      夹jiā(文件夹)   jiá(夹被)
      觉jiào(睡觉)      jué(嗅觉)
      角jiáo(角度)      jué(角色)
      间jiān(时间)      jiàn(黑白相间)
      降jiàng(降落)     xiáng(降服)
      结jiē(结实)       jié(团结)
      解jiě(解放)    xiè(押解)
      尽jǐn(尽管)     jìn (弹尽粮绝)
      禁jīn(忍俊不禁)   jìn(禁止)
      卷juǎn(席卷)      juàn(考卷)
      将jiāng(将来)     jiàng(将领)
      K
      空kòng(空地)     kōng(天空)
      看kàn()看见     kān(看守)
      L
      笼lóng(灯笼)      lǒng(笼罩)
      勒lè(勒索)        lēi(勒紧)
      露lù(露珠)        loù(泄露)
      落luò(坠落)     là(丢三落四)
      率lǜ(效率)        shuài(率领)
      M
      摩mā(摩平)        mó(摩托)
      埋mái(埋没)       mán(埋怨)
      磨mó(折磨)        mò(磨盘)
      模mó(模型)        mú(模样)
      没méi(没有)       mò(淹没)
      闷mēn(闷热)       mèn(闷闷不乐)
      N
      宁níng(宁静)     nìng(宁可)
      粘nián(粘稠)      zhān(粘贴)
      P
      泡pāo(泡豆)       pào(泡沫)
      喷pēn(喷泉)       pèn(喷香)
      漂piāo(漂流)      piào(漂亮)
      铺pū(铺开)      pù( 店铺)
      Q
      纤qiàn(拉纤)  xiān(纤维)
      切qiè(一切)       qiē(切开)
      曲qū(弯曲)        qǔ(戏曲)
      圈quān(圆圈)    juàn(圈养)
      R
      任rén(任县)       rèn(任务)
      S
      散sǎn(散文)       sàn(散发)
      扇shān(扇动)    shàn(蒲扇)
      少shǎo(多少)    shào(老少)
      舍shě(舍弃)     shè(宿舍)
      省shěng(节省)   xǐng(反省)
      似sì(相似)        shì(似的)
      宿shù(住宿)     xiǔ(一宿)
           T
      踏tā(踏实)        tà(踏步)
      挑tiāo(挑水)      tiǎo(挑战)
      W
      为wèi(因为)     wěi(作为)
      X
      肖xiāo(生肖)      xiào(惟妙惟肖)
      兴xìng(高兴)      xīng(兴旺)
      鲜xiān(新鲜)      xiǎn(朝鲜)
      相xiāng(互相)     xiàng(相声)
      Y
      要yāo(要求)       yào(要领)
      饮yǐn(饮水)       yìn(饮马)
      应yīng(应该)      yìng(呼应)
      Z
      载zài(载重)     zǎi(三年五载)
      凿záo(凿井)       zuò(确凿)
      钻zuàn(钻石)      zuān(钻研)
      爪zhǎo(爪牙)      zhǎ(爪子)
      涨zhǎng(涨潮)     zhàng(泡涨)
      正zhēng(正月)     zhèng(正常)
      挣zhēng(挣扎)      zhèng(挣钱)
      转zhuǎn(转弯)   zhuàn(转动)
      中zhōng(中国)   zhòng(中意)
      种zhǒng(种子)     zhòng(栽种)
      只zhǐ(只有)     zhī(一只)

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>