兰黛公主 / 中学知识 / 许多人,一辈子念错许多字

   

许多人,一辈子念错许多字

2012-04-11  兰黛公主

汉字

拼音

汉字

拼音

汉字

拼音

汉字

拼音

汉字

拼音

gān

líng

róu

rèn

tāo

lìn

shēn

tiè

kǎn

rán

chǎn

shù

dǎi

岿

kuī

rǎn

zhōu

dān

lài

ruì

béng

dān

rùn

bèng

dàn

liǎn

shān

dǔn

dié

líng

shān

dòu

luán

shān

mèi

shàn

chá

hào

měng

shàn

yǒu

cháo

hān

mǐn

shèn

chàn

shē

chàng

nāo

shì

chōng

huì

shì

yūn

chén

jiá

niǎo

shū

zān

chǐ

shù

zhàn

cǔn

jiān

qián

sǔn

zhuàn

chù

jiān

qíng

zhī

chù

jiē

qìng

tián

zhī

cuì

jié

qiú

tiáo

zhì

jiè

qióng

zhì

jīng

quān

yàn

zhuì

gōng

jué

quán

yǎn

zhuì

xīn

jué

yīng

zuǎn 这是《羊城晚报》上的一份公益广告,不知不觉陪伴了我好几年。清理旧日资料,我用表格的形式整理归类,发到博客上,方便学习,也方便时时提醒

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话:4000070609 与我们联系。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  《个图VIP服务协议》

  全部>>