wqhr / 十不成 / 诗:《十不成》远嫁他乡孝不成...

0 0

   

诗:《十不成》远嫁他乡孝不成...

2012-12-01  wqhr

   《十不成》

 作者:冰剑雪雕翎

 一不成

 远嫁他乡孝不成 每逢佳节泪先萦

 餐前但少双亲影 梦里犹临青瓦棚

 窗外西风呼愈烈 屋中白发叹如嘤

 昔年若是多思虑 今日何生离别情

 二不成

 今别娇儿送不成 千叮万嘱到三更

 读书莫虑农家事 回信详云校舍情

 学海求知多领悟 人群择友贵真诚

 身怀绝技如能用 自有相邻赞美名

 三不成

 把酒千杯醉不成 窗前孑立叹浮生

 家贫亦少呢喃燕 意冷休言优雅情

 棿坐红尘除寂梦 畅游佛海放心筝

 春秋淡淡随缘度 莫与他人乱结盟

 四不成

 梦里黄花插不成,朝朝午夜共心笙。

 魂羁脑海韶光短,香绕鸳衾倩影衡。

 漫度残年抛它愿,闲携幻景了余生 。

 天轮若可通来世,再赴红尘续此情。

 五不成

 墨海扬帆志不成 桑田百亩是农耕

 计时自有圆亏月 涉事须尝冷暖情

 路遇豪车赊望起 财伤闹市掠心惊

 红尘诸事休思尽 一念殊如一纸筝

 六不成

 夜宿山庄觉不成,欲辞一叙已天明。

 千言细表离时景,二目深藏别后情。

 月满金樽春酒溢,泪噙凤眼柳眉萦。

 寒空淡淡霞光透,车笛临窗促远行。

 七不成

 宝刹禅香进不成 红尘万绪系心筝

 三餐菜饭求丰盛 四季桑田作细耕

 悟佛安能除苦难 结盟方可灭纷争

 参经默默菩提坐 卸去袈裟仍俗丁

 八不成

 从返家乡喜不成,秃山断壁起哀鸣。

 黄沙若雨遮天地,乱石如岗掩蒺荆。

 老树凄凄留朽木,空房寂寂挂灰棚。

 亲人早以谋生去,忧恐灾临到鬼城。

 九不成

 提笔吟诗诗不成,智愚难悟景中情。

 闻花但觉花香淡,望月尤嫌月色轻。

 恣意闲填芳草渡,随心乱赋踏莎行。

 全然莫惧他人嫉,一任红尘落骂名。

 十不成

 海市危楼住不成,浮光折影映芳琼。

 一球喜纳千般幻,三界欣临万象荣。

 淡淡兰心无寂梦,悠悠岁月有真情。

 莫于陋室空怀柳,撷得春风出瓮城。


引文来源:东北书画论坛

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话:4000070609 与我们联系。

  猜你喜欢

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多