xdd响当当 / 开心驿站 / 经典东北话

分享

   

经典东北话

2014-06-14  xdd响当当
  
 
 

在东北,

有一种厕所,叫猫楼。
有一种傻子,叫虎逼。
有一种大话,叫扒瞎。
有一种抚摸,叫扒楞。
有一种失手,叫秃噜。
有一种沉默,叫蔫巴。 
有一种回答,叫嗯哪。


在东北,

有一种脑残,叫山炮。
有一种另类,叫隔路。
有一种浪费,叫霍霍。
有一种解决,叫咋整。
有一种显摆,叫得瑟。
有一种寻找,叫撒摸。
有一种外貌,叫磕碜。

 
 

在东北,

有一种重复,叫墨迹。
有一种状况,叫毛楞。 
有一种讨厌,叫膈应。
有一种软弱,叫尿唧。 
有一种聊天,叫唠嗑。
有一种疑问,叫噶哈。
有一种习惯,叫埋汰。

在东北,

有一种速度,叫麻溜。
有一种逛街,叫上该。 
有一种街道,叫该里。
有一种泥泞,叫稀能。 
有一种农村,叫屯子。
有一种挑逗,叫撩哧。
有一种坚强,叫皮实。
 
 

在东北,

有一种口袋,叫挎兜。
有一种家具,叫炕琴。
有一种舒服,叫得劲。
有一种错误,叫岔劈。
有一种能耐,叫尿性。
有一种心烦,叫闹听。
有一种愤怒,叫急眼。 
有一种喜欢,叫稀罕。
有一种停顿,叫卡克。 
有一种心情,叫憋屈。


在东北,

有一种口袋,叫挎兜。
有一种家具,叫炕琴。
有一种舒服,叫得劲。
有一种错误,叫岔劈。
有一种能耐,叫尿性。
有一种心烦,叫闹听。
有一种愤怒,叫急眼。 
有一种喜欢,叫稀罕。
有一种停顿,叫卡克。 
有一种心情,叫憋屈。


在东北,

有种看见,叫瞅着了。 
有种男人,叫爷们儿。
有一种放,叫搁那。
有种朋友,叫铁子。 
有种吵架,叫吵吵。
 

 

在东北,

有一种频率,叫晃常儿。
有一种害怕,叫胆突的。
有一种不行,叫完犊子。
有一种摔倒,叫卡跩了。 
有一种发愣,叫卖呆儿。
有一种执着,叫盯把儿。
有一种口水,叫哈喇子。
有一种地方,叫那嘎达。 
有一种范围,叫整个浪。
在东北, 
有一种傻,叫虎了吧唧。
有一种吃,叫可劲儿造。
有一种能力,叫吭哧瘪肚。
有一种工程,叫半拉咔叽。
有一种失败,叫秃噜反仗。
有一种骨头,叫波罗盖儿。
有一种故意,叫静引儿地。
有一种设施,叫马路牙子。
有一种心态,叫扬了二正。
有一种休闲,叫无极六兽。
 
在东北,
我们不叫运气好,叫点儿正。
不叫夹菜,叫叨菜
不叫碍事,叫挡害。 
不叫闹别扭,叫咯叽。
不叫不可能,叫够呛。
 

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>