dlhz49 / 悬壶杂记 / 悬壶杂记 3、鹤膝风

0 0

   

悬壶杂记 3、鹤膝风

2016-03-17  dlhz49
3
周登兵者,合川码头人也.年甫十四,禀孱弱。隆冬之作于水田之中。次日即现双足跟痛、渐次加重,不能地。求半年,病情日,形体日羸。1970年7月12日,其父兄肩舆来诊
患者形容憔悴,面白无言低微,大如球,按之浮如棉,疼痛忍。伴下肢痿无力,胃舌淡苔薄白,脉浮大而,重按无力。因思足踵乃肾经所主,昔贤论此,阴虚阳虚之分,治有六味、八味之。今者脉,俱属肾阳之象,自温补下元,扶助阳气要,遂疏八味丸加怀牛膝服。二
7月19日:服上方(方中山茱萸)后,痛不未消,且口渴、尿赤,但精神佳,食有增,此乃阳气来复,脾气渐振之佳象。以配上方减少桂附用量,加玄、芍、续断当归
8月2日:右踵消,疼痛亦食甚香。二方去茯苓,加板、杜仲枸杞。二
8月12日痛均已,左膝又见肿痛,以内侧为甚,按之柔软灼热,,屈膝或足着于地,膝痛加拄杖跛行十余步,但觉左足僵硬。此痰湿阻于膝之筋骨所致,恐成则难治矣。权且半夏茯苓化痰;木瓜防己木通薏仁利湿杜仲、怀膝、续断、当归、板、生地 知母养肝肾,不知有效否。
8月23日:服前方后,膝消退,且腿肌肉益消瘦,此明矣。夫,乃外科至险难治之。方其病因,谓足阴内亏,风寒湿邪,阻于膝关节其治法,初以五汗之,日久不愈以十全大之,然床,收效均微。因氏《方新》中有四神煎,以大剂黄补气,佐以解毒祛痰筋之品,治,可谓独辟蹊。近年,亦有用是方治疗鹤道,因疏四神煎原方服。
一两半石斛川牛膝忍冬藤 。三剂。
用武火煎一碗,服,覆取周身寒。
外以芥子.html" target="_blank" class="relatedlink">白芥子末,酒敷患膝。俟其痛如灼方去之。
8月30日:前日外包酒白芥子末,半日,患膝剧难忍,乃去敷,患已起大小水泡10余粒。日后,泡破水痂而愈,膝肿渐退,疼痛亦以原方酌加松、萆苍术
10月4日:上方共服4,膝全消,步履正常,以痊愈,自行停时仅半月,又渐见右踵浮疼痛。此乃正,寒湿,停药过早之故。仍用前法,酌增温肾湿祛痰品。
四两、、石斛二两怀二两、、一两半、忍冬藤四两、白术一两 鹿角一两 薢二两  白芥子八钱服10,病遂痊。
20008月其姐丈来诊,谓周某病愈未再复发。今行走如常人,体亦云。
按:,又名膝游,膝眼。其病关节肿大,股胫变细,形如膝,故名。多因三脉空湿邪乘,凝下部而成。一般多出膝部,而本例患者,最初病部位,于足跟。故一至三,均按阴阳。四诊时,踵消膝已成,然按之柔,乃三之中,有痰湿滞阻,故尔以大补阴二陈三妙散加味治。五诊时四神煎,用大剂黄芪峻,托邪外出;志《本其:“不足,除邪,利九。”《本草认为可“消痰涎。”石斛养阴,不但制大剂黄芪之过温,而防其化火:且“能痰涎。”(《本草目拾》)牛膝强筋骨,且能引诸药下行,而直病所;忍冬藤解毒通。七诊时鹿角霜温肾壮骨;萆风湿补肾强筋。而以白芥子末酒外包患,直接拔寒湿毒邪外。方药颇为对证,因而尚属满意。
补白:1990年余治一段姓老妪,年85岁,患鹤膝风,半年余,肿痛不能行,每周去医院抽水数百毫升,8月12日其子段某患“重感”,卧不能起,延余往诊,其家养有狗,余至狗狂吠,其母拄杖蹒跚来门前吆喝。见其行动十分不便。次日复诊,其子已能起床,诊毕,乃谈起其母之病,并为其母卷上裤管露出右膝。见膝盖肿大如碗,股胫变细,膝部皮色光亮。两侧上留有多数针刺疤痕。按之柔软微痛。自云:若日久未抽膝中积液,膝中便觉灼热。
段某问:“家母之膝肿能愈否?”余曰:“此鹤膝风也,属外科难症。古人有一验方,专治此病,我曾用以治愈过几例。令慈不妨一试。”遂为开四神煎原方与服,亦获痊愈。

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话:4000070609 与我们联系。

  猜你喜欢

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多