LW探索者 / 周朝人物 / 姬鲜

0 0

   

姬鲜

2017-03-28  LW探索者
 周朝人物解密战史野史风云百科姬鲜周朝
人物简介:
管叔(?―公元前1039年),姬姓,名鲜,周文王姬昌与太姒所生第三子,周武王姬发同母弟 ,周初三监之一,周朝诸侯国管国(今河南郑州)国君。因受封管国,故称管叔或管叔鲜。
周武王灭商建周后,将管叔鲜封于管地,建立管国,与蔡叔度、霍叔处协助、监督商纣王之子武庚,一同治理商朝遗民,史称“三监”。
周武王死后,其子周成王继位。周成王年幼,由管叔鲜四弟周公旦摄政。管叔鲜与蔡叔度、霍叔处不满周公旦摄政,于是挟持武庚发动叛乱,史称三监之乱。不久,周公旦平定叛乱,诛杀管叔鲜,管国灭亡。
人物生平

 早年经历

 管叔鲜是周文王姬昌第五子,周武王姬发的同母弟弟。 管叔鲜的母亲名叫太姒,姒姓,是夏朝君主夏禹后代有莘氏部落之女 ,周文王的正妻。太姒勤劳持家,恪守妇道,因此号称文母。

 太姒与周文王生有十子,依次是长子伯邑考、次子周武王姬发、三子管叔鲜、四子周公旦、五子蔡叔度、六子曹叔振铎、七子郕叔武、八子霍叔处、九子康叔封、十子冉季载。

 管叔鲜十兄弟自幼深受母亲大姒的教诲,所以他们从小到大,就没有做过违背常理、荒唐离谱之事。

 受封管国

 周文王死后,因管叔鲜的长兄伯邑考早逝,故由管叔鲜的次兄周武王继任其位。周武王十一年(公元前1046年),周武王灭亡商朝,建立周朝政权,史称西周。

 周武王建立周朝后,为巩固周朝政权,实行分封制,大封功臣、宗室以及先贤后代,于是把管地(今河南郑州)分封给三弟管叔鲜,建立管国;把蔡地(今河南上蔡)分封给五弟蔡叔度,建立蔡国。周武王还将商朝的遗民封给商纣王(帝辛)之子武庚(禄父),与诸侯同等地位,以奉持他祖先的祭祀不致断绝。周武王因为武庚还没有心悦诚服,恐怕他有异心,便让管叔鲜和蔡叔度、霍叔处协助监督武庚,一起治理商朝遗民。

 三监之乱

 周武王死后,太子姬诵继位,是为周成王。 周成王登基时少不更事,不能独立处理政务;当时周朝又是初定天下,政局还不是十分稳定,管叔鲜的四弟周公旦于是当国摄政,代行周成王之职,处理国家大事。管叔鲜和蔡叔度、霍叔处怀疑周公旦要篡夺王位,三人心里愤愤不平,就到处散布流言。 周成王二年(公元前1041年),三人扶持武庚一起叛乱。

 周成王四年(公元前1039年),周公旦以周成王的名义东征叛军。不久,周公旦便平定叛乱,诛杀管叔鲜和武庚,流放蔡叔度 ,将霍叔处降为庶民 ,管国就此灭亡。管国灭亡后,管叔鲜的后代以国号为姓,称管氏。

 主要成就

 周武王建立周朝后,将蔡叔度封于蔡地,建立蔡国。周武王还将商朝遗民封给商纣王之子武庚(禄父),周武王因武庚还未心悦诚服,恐其有异心,便让管叔鲜与蔡叔度、霍叔处共同协助、监督武庚,一起治理商朝遗民。

 历史评价

 司马迁《史记》:“管蔡作乱,无足载者。然周武王崩,成王少,天下既疑,赖同母之弟成叔、厓季之属十人为辅拂,是以诸侯卒宗周,故附之世家言。”

 司马贞《史记索隐》:“武王之弟,管、蔡及霍。周公居相,流言是作。狼跋致艰,鸱鸮讨恶。”

 轶事典故

 战国时期魏国国君魏文侯问狐卷子说:“父亲贤明能够依赖吗?”狐卷子回答说:“不能。”魏文侯说:“儿子贤明能够依赖吗?”狐卷子回答说:“不能。”魏文侯说:“兄长贤明能够依赖吗?”狐卷子回答说:“不能。”魏文侯说:“弟弟贤明能够依赖吗?”狐卷子回答说:“不能。”魏文侯说:“臣子贤明能够依赖吗?”狐卷子回答说:“不能。”魏文侯一下子变了脸色,发怒说:“我向你征询这五种情况,你竟全都认为不能,是什么道理呢?”狐卷子回答说:“父亲贤明没有超过尧的,但是他的儿子丹朱却被放逐;儿子贤明没有超过舜的,但是他的父亲瞽瞍却被拘禁;兄长贤明没有超过舜的,但是他的弟弟象却被流放;弟弟贤明没有超过周公的,但是他的哥哥管叔却被诛杀;臣子贤明没有超过商汤王和周武王的,但是帝王夏桀、商纣却被他们讨伐。指望别人的人不能达到目的,依赖别人的人不可能长久。你想把国家治理好,就要从自身做起,别人怎么能够依赖呢?”

 史籍记载

 《史记·卷四·周本纪第四》

 《史记·卷三十三·鲁周公世家第三》

 《史记·卷三十五·管蔡世家第五》

 《史记·卷三十七·卫康叔世家第七》

 《列女传·卷之一·母仪传》

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话:4000070609 与我们联系。

  猜你喜欢

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多