lqz中医文献馆 / 冯氏锦囊秘录 / 《冯氏锦囊秘录》

分享

   

《冯氏锦囊秘录》

2017-04-01  lqz中医文...

灌脓诸论

六七日之期,顺候浆行半足,虚疮方见分光,毒重而壅遏者,必干枯退缩,气盛而发者,必饱满光荣,头面行浆而四肢未起,见之切莫惊张,腿 发泡而脸额焦枯,见之且休欢喜,既已惧其发呛,发呛愁其失音,且又虑其喘急,喘急恐其腹胀,饮食不多,或致脏虚而内陷,水浆频进,恐未泄泻而复颠,调理失宜,倒或反掌,热盛渴烦,到此休根据实论,再加溏泻,此时只作虚看,黑紫干枯,急攻发而或生,气虚塌陷,重温补而幸活,疮或白而少神,根虽红而莫治,皮不起而离窠,脚虽赤而难生,淡白塌涸,此内必无浆汁,皮薄娇红,有浆亦是清稀,犯此四端,八九日必然发痒。若还壮热燎人,不痒定行干燥,至紫色干枯,不须着眼,定然凶中凝血迹,或可幸而成浆水,三日而焦紫者,犹可转斡旋之功,七日而焦紫者,难以施挽回之力。浆既行而半足,时尚未宜收敛,忽然一齐紫黑,自古名为倒靥,请君莫认谓之结痂,攻发若得其宜,此症犹堪复活,旁生血点,再行浆,伏毒凭之而解散。至若气急而腹胀,黄泉在迩,失音而呕哕,阳数无几已。

心痘疮出现三日,则乃起胀,渐乃养脓,继而结靥,初出现时,其形小,其色红,乃是一点血,至起发其形圆,其色红白,乃血化为水也。养脓则其形大而坚,其色红而黄,乃水化为脓也。结靥则其形大而软,其色红而黑,谓之苍腊,此脓熟欲靥之状,如果之熟,自然外皮软而内肉烂,已而结实也。假如十日以后,正当成脓结靥之时,其形平陷其色红紫,外不胖壮,内无脓水,此名生痘,血至而气不至,乃倒陷也,不出中三日,腹胀气喘闷乱而死。

或问痘之脓浆,自何经证来,亦何经收去,盖容光所照,日月之真明也。湍润沂发,河海之渊源也。夫痘起于肾而伏藏于肾,天一生水,肾居之。为肾之所主者,骨髓,而痘毒所伏也。是以脓浆亦自始于天一之水,然乙癸同源,而用荣助之故,其根本源于肾。王尊推于心,调畅由于肝,卫养在于肺,收藏伏于脾,水火相济,以成其功,赖上以成其实,故痘终变而为黄者,是阳明土之正色也。是以毒伏于肾,振于阳明。又终以生化之土而归藏之,故痘无浆则毒不化,浆不足则毒不尽。毒伏肾,必赖肾以竣之,上化毒,必赖脾以收之,故脓浆之来,虽出于肝血,实资于真水。真水者,即真阴也。脓浆之收,虽赖于脾土,实藉于真火真火者,即真阳也。脓浆之理,于此昭然矣。

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>