ybajhb / 诗画心情 / 《江城子-夏雾》 (词林正韵)

分享

   

《江城子-夏雾》 (词林正韵)

2018-05-31  ybajhb
《江城子-夏雾》
(词林正韵)

夏初晨热雾如笼。
蔽云虹。地朦胧。
瓴挂云间、楼栋隐苍穹。
路畔蛙鸣声渐重,
虽入耳,不寻踪、

时光逝水又如风。
少葱空。已临翁。
往事如烟、岁月似歌融。
日色升时云雾散,
心更亮,步仍雄。
(近期,晨雾较多。摄得一张,较有意境。前半阙写景,后半阙写意。)
 
 

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>