qjl666666 / 四年级语文 / 多音字练习题

分享

   

多音字练习题

2018-06-08  qjl666666

 多音字
 kàn( ) fó( ) jué( ) juàn( )
 看 佛 觉 卷
 kān( ) fú( ) jiào( ) juǎn( )
 qū( ) dōu( ) zhuān( ) yìn( )
 曲 都 转 饮
 qǔ( ) dū( ) zhuàn( ) yǐn( )
 zhòng( ) chā( ) jū( ) zhōng( )
 重 差 据 中
 chóng( ) chāi( ) jù( ) zhòng( )
 bà( ) mēn( ) xiāo( ) wéi( )
 把 闷 削 为
 bǎ( ) mèn( ) xuē( ) wèi( )
 nán( ) zhā( ) shǔ( ) zhē( )
 难 扎 数 折
 nàn( ) zhá( ) shù( ) zhé( )
 zhe( ) sǎo( ) cān( ) dí( )
 着 扫 参 的
 zháo( ) sào( ) shēn( ) de( )
 dīng( ) hái( ) dàn( ) nìng( )
 钉 还 弹 拧
 dìng( ) huán( ) tán( ) níng( )
 guān( ) méi( ) yù( ) chōng( )
 冠 没 吁 冲
 guàn( ) mò( ) yū( ) chòng( )
 pù( ) quān( ) sāi( ) huo( )
 铺 圈 塞 和
 pū( ) juàn( ) sài( ) hé( )
 yìng( ) mó( ) lěi( ) ě( )
 应 模 累 恶
 yīng( ) mú( ) lèi( ) wù( )
 zāng( ) sā( ) sì( ) huà( )
 脏 撒 似 华
 zàng( ) sǎ( ) shì( ) huá( )
 pó( ) qīn( ) dāng( ) jiǎ( )
 泊 亲 当 假
 bó( ) qìng( ) dàng( ) jià( )
 zhèng( ) guān( ) mā( ) qiē( )
 正 观 抹 切
 zhēng( ) guàn( ) mā( ) qiè( )
 jīn( ) gèng( ) chéng( ) lù( )
 禁 更 盛 露
 jìn( ) gēng( ) shèng( ) loù( )


下一页

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>