hwzhuwei / 近现代 / 作小楷必先精神凝注-孙东波小楷作品

   

作小楷必先精神凝注-孙东波小楷作品

2018-11-16  hwzhuwei

作小楷必先精神凝注,于法度森严中纵横奇宕

局部

作小楷必先精神凝注,于法度森严中纵横奇宕

石可破也,而不可夺坚;丹可磨也,而不可夺赤。坚与赤,性之有也。性也者,所受於天也,非择取而为之也。豪士之自好者,其不可漫以污也,亦犹此也。

作小楷必先精神凝注,于法度森严中纵横奇宕

昔周之将兴也,有士二人,处於孤竹,曰伯夷、叔齐。二人相谓曰:“吾闻西方有偏伯焉,似将有道者,今吾奚为处乎此哉?”二子西行如周,至於岐阳,则文王已殁矣。武王即位,观周德,则王使叔旦就胶鬲於次四内,而与之盟曰: “加富三等,就官一列。”为三书,同辞,血之以牲,埋一於四内,皆以一归。又使保召公就微子开於共头之下,而与之盟曰:“世为长侯,守殷常祀,相奉桑林,宜私孟诸。”为三书,同辞,血之以牲,埋一於共头之下,皆以一归。伯夷、叔齐闻之,相视而笑曰:“嘻!异乎哉!此非吾所谓道也。昔者神农氏之有天下也,时祀尽敬而不祈福也;其於人也,忠信尽治而无求焉;乐正与为正,乐治与为治;不以人之坏自成也,不以人之庳自高也。

作小楷必先精神凝注,于法度森严中纵横奇宕

今周见殷之僻乱也,而遽为之正与治,上谋而行货,阻丘而保威也。割牲而盟以为信,因四内与共头以明行,扬梦以说众,杀伐以要利,以此绍殷,是以乱易暴也。吾闻古之士,遭乎治世,不避其任;遭乎乱世,不为苟在。今天下暗,周德衰矣。与其并乎周以漫吾身也,不若避之以洁吾行。”二子北行,至首阳之下而饿焉。人之情,莫不有重,莫不有轻。有所重则欲全之,有所轻则以养所重。伯夷、叔齐,此二士者,皆出身弃生以立其意,轻重先定也。


《吕氏春秋 诚廉》

吕不韦 编

四曰:石可破也,而不可夺坚;丹可磨也,而不可夺赤。坚与赤,性之有也。性也者,所受於天也,非择取而为之也。豪士之自好者,其不可漫以污也,亦犹此也。昔周之将兴也,有士二人,处於孤竹,曰伯夷、叔齐。二人相谓曰:“吾闻西方有偏伯焉,似将有道者,今吾奚为处乎此哉?”二子西行如周,至於岐阳,则文王已殁矣。武王即位,观周德,则王使叔旦就胶鬲於次四内,而与之盟曰: “加富三等,就官一列。”为三书,同辞,血之以牲,埋一於四内,皆以一归。又使保召公就微子开於共头之下,而与之盟曰:“世为长侯,守殷常祀,相奉桑林,宜私孟诸。”为三书,同辞,血之以牲,埋一於共头之下,皆以一归。伯夷、叔齐闻之,相视而笑曰:“嘻!异乎哉!此非吾所谓道也。昔者神农氏之有天下也,时祀尽敬而不祈福也;其於人也,忠信尽治而无求焉;乐正与为正,乐治与为治;不以人之坏自成也,不以人之庳自高也。今周见殷之僻乱也,而遽为之正与治,上谋而行货,阻丘而保威也。割牲而盟以为信,因四内与共头以明行,扬梦以说众,杀伐以要利,以此绍殷,是以乱易暴也。吾闻古之士,遭乎治世,不避其任;遭乎乱世,不为苟在。今天下暗,周德衰矣。与其并乎周以漫吾身也,不若避之以洁吾行。”二子北行,至首阳之下而饿焉。人之情,莫不有重,莫不有轻。有所重则欲全之,有所轻则以养所重。伯夷、叔齐,此二士者,皆出身弃生以立其意,轻重先定也。

【孤竹】亦作“觚竹”。此处为地名。今河北唐山滦南、迁安、秦皇岛卢龙以及辽宁西部出土的商代玉器、青铜器,发现多件器物带有“孤竹”铭文。孤竹国的历史记载还散见于《国语》、《管子》、《韩非子》、《史记》等古籍。

【岐阳】岐山 之南。岐 qí 〔岐山〕山名,在中国陕西省。

【殁】殁 mò 死(亦作“没”):病~。

【叔旦】叔旦一般指周公,姬姓,名旦,是周文王姬昌第四子,周武王姬发的弟弟,曾两次辅佐周武王东伐纣王,并制作礼乐。因其采邑在周,爵为上公,故称周公。周公是西周初期杰出的政治家、军事家、思想家、教育家,被尊为“元圣”和儒学先驱。

【胶鬲】 鬲 gé 古水名,即今漳卫新河。其它字义 鬲 lì 古代炊具,形状像鼎而足部中空。胶鬲原为贩卖鱼、盐的,后周文王把他举荐给商纣王,以作为内应 。

【召公】姬奭 shì ,生卒年不详,姬姓 ,名奭,又称召公(一作邵公)、召伯,与周武王、周公旦同辈。

【庳】bēi 1. 低下:堕高堙~(削平高丘,填塞洼地)。2. 矮:宫室卑~。

【遽】jù 1. 急,仓猝。2. 古代报信的快马或驿车。3. 遂,就。

作小楷必先精神凝注,于法度森严中纵横奇宕

作小楷必先精神凝注,于法度森严中纵横奇宕

孙东波 字沧溟,一九七九年生,山东金乡人,现居浙江东阳,自幼随父习书,先后师从卢中南、杨明臣先生。结业于清华大学美术学院楷书研修班。现为中国书法家协会会员、浙江海纳书画院副院长、杨明臣书法艺术工作室助教。

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话:4000070609 与我们联系。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  《个图VIP服务协议》

  全部>>