zqbxi / 《山海经》 / 山海经75种异兽(71-75)...

分享

   

山海经75种异兽(71-75)...

2019-06-21  zqbxi

 【异兽71】耳鼠

 《山海经·北山经》:“丹熏之山……有兽焉,其状如鼠,而菟首麋身,其音如獋犬,以其尾飞,名曰耳鼠,食之不睬,又可以禁百毒。”如鼠,兔头,能以尾飞。其说始见于先秦。

 【异兽72】何罗鱼

 《山海经·北山经》:“谯明之山,谯水出焉,西流注于河。其中多何罗之鱼,一首而十身,其音如吠犬,食之已扈。”一首而十身。其说始见于先秦。

 【异兽73】犼

 本北方食人之兽,状如犬,传为海中神兽,状如马而有鳞,口中喷火,骘猛异常,食龙脑。其说多见于宋以后。

 【异兽74】长右

 《山海经·南山经》:“长右之山,无草木,多水,有兽焉,其状如禺而四耳,其名长右,其音如吟。见则郡县大水。”状如猴而四耳。其现为水灾之兆。其说始见于先秦。

 【异兽75】羬羊【qián】

 【原文】钱来之山,其上多松,其下多洗石①。有兽焉,其状如羊而马尾,名曰羬羊,其脂可以已腊②。

 【注释】

 ①洗石:古人说是一种在洗澡时用来擦去身上污垢的瓦石。②腊:皮肤皴皱。3音,大羊之意。《尔雅》云:“羊六尺为羬”。据中国古代动物学史》注其为捻角山羊。

 【译文】钱来山,山上有许多松树,山下有很多洗石。山中有一种野兽,形状像普通的羊却长着马的尾巴,名称是羬羊,羬羊的油脂可以护理治疗干裂的皮肤。

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>