z结缘123 / 阴阳宅 / UC头条:断水口诀及断砂口诀

分享

   

UC头条:断水口诀及断砂口诀

2020-02-06  z结缘123

亥水发绵绵要小 壬边出水水多真 壬边要挨子边去 癸水要挨子边分

丑随艮出终堪作 艮随丑去亦堪亲 寅水莫终从左出 若从右出宜尧身

甲水莫借卯上去 卯上要与乙出身 乙水右出辰左出 辰水不与巽相亲

巽水每要在出面 带已亦有出贵人 丙水切宜从右出 若还带午不为真

午水若要源流小 带得酉丁不可论 丁从右发不从左 未水亦不可粘神

坤若平朝宜右出 庚申庶可旺用庄 申水莫与庚同出 庚水右出福无疆

辛从右出略无兑 无戍科名独占先 戍流右去无辛煞 乾从左出十分全

认秀真龙得比水 何愁神禄不绵绵 再能识得黄泉水 分明地上出神仙

卯辰已午怕巽宫 午未酉坤申莫逢 酉戍亥子乾宫是 子丑寅卯怕艮坤

乾甲坎癸申辰山 白虎转在丁未间 更有离壬寅午戍 亥宫流水主伤残

坤乙二寅丑莫来 水来一定杀男儿 艮丙逢午遭虎咬 巽辛逢坎主凶危

寅僧甲道丙师娘 壬水长齐乙某方 辛出画工井处上 兑丁针线做衣裳

艮甲遭宫及降级 癸发童子天下知 时师会得杂艺法 程途万里不装欺

亥脉第一已丙丁 庚辛峭拔十分清 若问贵人何处是 庚辛单起奋鹏程

壬子发龙喜如砂 壬申乾乾锦添花 若是无坤戍甲至 一片娆阳富贵家

丑艮若见丙丁峰 富贵人在锦堂中 其馀险砂有亥从 功名必定至三生

卯龙独出最为奇 酉水单潮甚可悲 午水人乾若大潮 三年两度遭瘟火

乙辰最奇富单传 乾水相中不如吉 若有辛亥水当潮 穴根定在当心出

巽已丙龙堪可裁 巽多最忌酉来败 已脈出面丙又多 亥水直冲棺材坏

午脉单行第一真 戍水单朝不可作 若见阳水入亥遭 尸骸自朽水满棺

丁未分明富贵龙 丑入癸朝在他取 丁多最喜巽卯朝 未盛水根穿骨髓

坤申行龙好巧裁 乾水大朝君可破 若见丙巽艮水全 水根带士随尸过

寅甲最喜发坤峰 癸坤同是贵人宫 别有险砂高立从 要能合得此真龙

卯脉艮亥未宫高 其峰奇特出英豪 若有险砂来混杂 能杆真穴福滔滔

乙辰坤戍有尖峰 谁识贵人在此中 更喜壬癸相连起 险砂若杂必招凶

巽已丙龙两样砂 巽多亥从贵堪胯 已丙立行如见卯 比巽富贵一样佳

午龙卯土有尖峰 其家富贵两又全 若有庚辛砂并从 妻财涌入重多添

丁未丁少喜兑峰 未多丙亥喜相逢 向真若有阳砂杂 谁识其中富贵同

坤申申少午峰多 壬癸高兮富莫过 申若多兮甲乙从 子孙齐唱太平歌

庚酉辛龙意一般 若见丑未艮周完 卯峰独从财如涌 众有险砂不可观

戍乾乾少喜坤方 贵显声名在此中 乙若富兮连八表 无壬有癸富无亏

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>