Martin2016 / 肝脏 / 手上一奇穴,让你肝血充足眼睛亮,现在揉...

分享

   

手上一奇穴,让你肝血充足眼睛亮,现在揉效果最好!

2021-02-28  Martin2016
北青网
2021/02/28 10:50 

后溪最早见于《黄帝内经·灵枢·本输》篇,为手太阳小肠经的输穴,又为八脉交会之一,通于督脉小肠经。

“后”,与“前”相对,指穴内气血运行的人体部位为后背督脉之部。

“溪”,穴内气血流行的道路。

“后溪”名意指穴内气血外行于腰背的督脉之部。

作为八脉交会穴,后溪穴可以和人体的其它血脉沟通,临床上,颈椎出问题了,腰椎出问题了,眼睛出问题了,都要用到这个穴,效果非常明显。

取穴方法

把手握拳,掌指关节后横纹的尽头就是该穴。

功效主治

《通玄指要赋》:痫发癫狂兮,凭后溪而疗理。头项痛,拟后溪以安然。

《肘后歌》:胁肋腿痛后溪妙

《玉龙歌》:时行疟疾最难禁,穴法由来未审明,若把后溪穴寻得,多加艾火即时轻。

《胜玉歌》:后溪鸠尾及神门,治疗五痫立便痊。

《百症赋》:后溪环跳,腿痛刺而立轻。又:治疸消黄,皆后溪劳宫而看。又:阴郄后溪,治盗汗之多出。

《兰江赋》:后溪专治督脉病,癫狂此病治还轻。

防病健身

1滚揉后溪穴

对于长期在电脑前工作或学习的朋友,可以把双手后溪穴的这个部位放在桌子沿上,用腕关节带动双手,轻松地来回滚动,即可达到刺激效果。

在滚动当中,会有一种轻微的酸痛。

这个动作不需要有意识地去做,每天只用抽出三五分钟的时间来,随手动一下。

坚持一天这样做下来,到了下班的时候腰不会酸、脖子不会累,眼睛干涩的情况也会有较大缓解。

2掐按后溪,缓解急性腰痛

有时人们突然扭伤腰部,或者不小心闪了腰,或者夜间睡觉腰部受凉,都会引起急性腰痛,疼痛起来翻身困难,直不起腰来,非常痛苦。

有一个简单有效的办法,可以很快缓解急性腰痛。

就是用力掐按后溪穴,并慢慢转动腰部,你会发现,腰居然能活动了,而且还不怎么疼了。

后溪穴是手太阳小肠经的腧穴,又通于督脉,所以可以治疗腰痛,是治疗急性腰痛的特效穴。

3刺激后溪,调节督脉

后溪穴为手太阳小肠经输穴,输主体重节痛,故有散风寒、祛风湿、通经络、止痹痛之功;又为八脉交会穴之一,通于督脉,是治疗头项疼的要穴,主治头项、颈肩部疼痛,肘臂、小指拘急疼痛等。

4调节心经之气,清心安神

小肠经与心经相表里,本穴归于小肠经,可调心经之气,具有清心安神之功,主治癫、狂、痫、脏燥等症。

本穴有疏散风热、聪耳利咽之功,用于治疗耳聋、耳鸣、目眩、咽痛等症。

临床上,还常用于治疗神经系统疾病、五官科疾病、运动系统疾病等。

操作方法:端坐仰掌,手微握拳,用另一手的拇指指尖掐按后溪穴,力度以能耐受为度,酸痛感明显,注意不要掐破皮肤。早晚各一次,每次掐按1~2分钟 ,左右手交替。

本文内容综合整理自古典中医、云南中医、脉脉养生

内容来自北青网

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>