hongzhuanyidui / 南怀瑾 / 《道家 七步尘技 炁道 》强身健体之修法,...

分享

   

《道家 七步尘技 炁道 》强身健体之修法,有缘者方可得之

2021-11-08  hongzhuan...

道家·七步尘技·炁道。《七步尘技》 又名《七步尘奇》,出于道家五秘里的玄真门。

所谓“道家五秘”,就是指教外别传的五派守洞尘技,历代被列为非上根上德大器不授的秘传奇术,俗称“五门”,它们是“太极门、丹鼎门、玄真门、剑仙门和符篆门”。

而其中道家玄真门则以内视存想,盗化夺机,玄法真功为主。《七步尘技》是此门的一个法本,而《七步尘技》本身分为七个部分,即:“符道门”、“咒道门”、“诀道门”、“禁道门”、“气道门”、“法道门”、“术道门”。

其中气道门,又称炁道按青、红、黄、白、黑五行气,属《七步尘技》门中的治病功法,修炼之时,关键有三:一曰专念,二曰存想,三曰闭气。咒语系集心念,生信心之依托,不用咒语,专意修炼,亦无不可。因此对于修者强身健体的功效尤其好。

【红气】心主于火,生之于木,克之于金,来自南方,其色赤。每日午时想赤气在心,大如鸡蛋,渐渐自顶出而散。咒曰 : 南方丙丁,赤龙居停,阴神避位,阳宫下迎。思之必至,用之必成。如此三咒之,能常行此气。修炼时若连续存想五十日不间断,当自见赤气如火光,用以治人一切冷病,可以意用气攻之。若观病人面色带青者,即不可治。功夫到日,可以此气伤敌。

【黑气】肾主于水,生之于金,克之于火,此五牙神气。但至五更初,各存想气色都出于顶上,讫即止。此法每于半夜存想黑气如云蕴于肾间,至五更则气自督脉上升出于顶门,若能自见其气如黑云,则可以治一切火热解症毒疾。修脾肾不须咒语,修为较难,满百日始有效验。

【黄气】脾主于土,生之于火,克之于水。修时闭气千息,存想黄气存于中土,但一念一想,不拘时节,脾肾不必念咒。炼之四十九日,可自见黄气,便能行气为人治病,生血气。功夫到日,可以自蔽其形影,神鬼不见 。

【青气】肝主于木。生于水,克之于土,来自东方,其色苍。当存想青气出于左肋,但六时思之不缀,当见此气如青云。用此气可治一切人热疾、时行、肥胖、臃肿、疥癣等皮肤病。但观前人疾状,量其浅深想此气攻之,无不愈者。治病时可先观其肝色,若肝色枯悴,如木之将萎,不可治,色鲜润,疾当可治。

【白气】肺主于金,生之于土。克之于木,来自西方。常服每至丑时存想肺间,有气状如白珠。其光渐渐上注于眉间。后乃咒曰 : 西方庚辛,太微玄真。内应六府,化为肺神。见于无上,游于丹田。固护我命,用之成仙。急急如律令,存念一遍。如此四十九日,肺中有气如白云自见。用此气照人,可以令创伤恢复。

注:存想观之非常重要,气脉流走就要诸位自行体会。

微信 63905771

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>