阅读美丽星空 / 新高考模式 / 山东省济南市2021-2022学年高二上学期期末...

分享

   

山东省济南市2021-2022学年高二上学期期末考试语文试题

2022-01-17  阅读美丽...

济南市2022年1月高二年级学情检测语文试题

注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考号和座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,用0.5毫米的黑色签字笔将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将答题卡交回。
一、(27分)
1.下列各项中,字形和加点字的读音都正确的一项是(3分)

A.井陉(jing)  游弋(yi)悄    (qiao)无声息     桅杆  衷肠   屈尊俯就

B.户牖(yong)  蹉(cu6)跎     有的放矢(sh)     服膺  部署   皇天厚土

C.鬈(quan)发   浸渍(zi)     奴颜婢(bi)膝     弛援  绵延   来势凶凶

D.绰(chu8)号   企(q[)图     无稽(jD)之谈     按语  滥调   水葆青春

2.依次填人下列各句横线处的词语,最恰当的-项是(3分)
①_____经典的原义以讨好于时尚,也就是背离了原则而顺风转舵,这就违反了追求真理的学术宗旨。
②中国共产党的二十年,就是马克思列宁主义的普遍真理和中国革命的具体实践________结合的二十年。
③中国精神在抗疫中淬炼,这笔弥足珍贵的精神财富,永远是中华民族_______、奋勇向前的力量之源。
④毛泽东指出,许多马克思列宁主义的学者也是________,对于自己的祖宗,则对不住,忘记了。

⑤_______打倒了主观主义,马克思列宁主义的真理_______会抬头。

A.误解    日益    筚路蓝缕     言必称尧舜     只有......才.... ..

B.曲解    日益    披荆斩棘     言必称希腊     只有......才.... ..

C.曲解    日渐    披荆斩棘     言必称尧舜     只要......就... . ..

D.误解    日渐    筚路蓝缕     言必称希腊     只要......就... . ..
 
3.下列各句中加点成语的使用,全都正确的项是(3分)
①拥有历史唯物主义和辩证唯物主义的世界观和方法论的人会对复杂多变的局势等闲视之。
2当相信科学、依靠科学、使用科学蔚然成风,我们应对风浪侵袭就有了理性的“压舱石”。③一个人理论素养越高就越能在实践中见微知著,行稳致远。
④一方有难,八方支援,就连平时一毛不拔、细大不捕的人也都慷慨解囊。
⑤她连忙转过身来,搂着孩子坐下,慢条斯理地理着孩子的头发。
⑥为抢救一个普通人的生命他们动员了切力量,着手成春,起死同生。
A.②⑤⑥   B.①②⑥   C.①③④    D.③④⑤
4.下列各项中,没有语病的一-项是(3分)
A.作为检验真理的标准,必须具有把人的思想和客观世界联系起来的特性,否则,没有这个特性,就无法检验。
B.只有坚持实践是检验真理的唯一标准,才能够使伪科学、伪理论现出原形,因而来捍卫真正的科学与理论。
C.大自然如果不赋予人类以怜悯心来支持他的理性,那么,人类尽管有种种的美德,也终归会成为怪物。
D.我们的军队,不论谁,遇到这样的事情,同样都会这样做的,这是我们军队的无产阶级性质所决定的。
5.思维过程要遵从一些最基本的规则,如同一律(概念的含义前后要一致),不矛盾律(立场不要自相矛盾),排中律(态度不要模棱两可),充足理由律(理由不能站不住脚或推不出结论)。下列选项中,不违反逻辑规则的一项是(3分)
A.他能算什么英雄呢?听说,一声爆竹,他也会吃惊。
B.严禁触摸,500伏高压,一触即死,违者法办。
C.或者你说错了,或者我听错了;我没有听错,肯定是你说错了。
D.甲生疮,甲是某地人,某地人生疮。
6.下列各句中加点词语的解释全都不正确的-组是(3分)
(1)抑本其成败之迹        抑:难道 (2)自伐者无功       伐:夸耀
(3)客得之,以说吴王      说:禀告      (4)务正学以言,无曲学以阿世   阿世:迎合世俗    (5)方其系燕父子以组    组:一组   (6)原庄宗之所以得天下        原:原因      (7)乃令张仪详去秦   详:假装  (8)然皆祖屈原之从容辞令      祖:效法     (9)斩木为兵,揭竿为旗   揭:举   (10)序八州而朝同列             序:序属      (11)呼儿将出换美酒   将:拿、取     (12)适长沙,观屈原所自沉渊     适:到某地去
A.(1)(2)(3)(4)(12)
B.(2)(4)(7)(8)(9)
C.(5)(6)(8)(10)(11)
D.(1)(3)(5)(6)(10)
7.下列各句中,加点词有相同释义的一项是(3分)
A.①君因我降,与君为兄弟
  ②又因厚币用事者臣靳尚
  ③蒙故业,因遗策
B.①人而不仁,如礼何
  ②其称文小而其指极大
  ③吾为其无用而挤之
C.①单于益骄,非汉所望也
  ②武益愈,单于使使晓武
  ③曾益其所不能
D.①诸侯之相攻国者有亡
  ②追亡逐北,伏尸百万
  ③秦无亡矢遗银之费
8.下列各项中特殊句式归类正确的-项是(3分)
(1)夫子固拙于用大矣
(2)故内惑于郑袖,外欺于张仪
(3)汉天子我丈人行也
(4)乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者
(5)燕王吾所立
(6)何不虑以为大樽而浮乎江湖
(7)人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎
(8)大臣亡罪夷灭者数十家
(9)莫不欲求忠以自为
(10)而倔起阡陌之中
(11)子卿不欲降,何以过陵
(12)见犯乃死,重负国
(13)单于子弟发兵与战
A.(1)(2)(6)/(3)(5)/(4)(7)(8)/(9)(11)(12)/(10)(13)
B.(1)(6)/(2)(12)/(3)(5)/(4)(7)(8)/(9)(11)/(10)(13)
C.(1)(2)(6)/(3)/(4)(10)(13)/(5)(12)/(7)(11)/(8)(9)
D.(1)(2)(12)/(3)(5)/(4)(10)(13)/(6)(7)(11)/(8)(9)

9.下列各项有关文学文化常识解说正确的一项是(3分)
A.七庙,本指四亲(高祖、曾祖、祖、父)庙,二桃(高祖的父和祖父)庙和始祖庙,后指古代天子的宗庙。
B.古代天子祭祀时用牛、羊、猪三牲全备,叫“太牢”;诸侯、卿大夫祭祀时只用牛、羊各一头叫“少牢”。
C.断代史,以朝代为断限的史书,《汉书》是我国第一部纪传体断代史,二十四史中其余均是纪传体通史。
D.《复活》是列夫×托尔斯泰最后一部长篇小说,是作家- - 生探索和思想的总结,被誉为俄国浪漫主义高峰。

二、(10分)

阅读下面的文字,完成10∽12小题。(10分)
材料一:

连日来,电影《长津湖》持续引发观影热潮。截至10月18日,票房累计超49亿元,观众好评如潮,实现了票房与口碑双赢。理解这部作品何以成为“爆款”,对主旋律电影创作有着重要借鉴意义。

一部好的作品,离不开好的故事题材。《长津湖》聚焦抗美援朝战争中极为关键的长津湖战役,讲述了中国人民志愿军第九兵团某部第七穿插连参加长津湖战役的过程。透过银幕,我们看到了志愿军战士英勇不屈、无畏无私的血性和精神,也真切地懂得他们何以是“最可爱的人”。“这场仗如果我们不打,就是我们的下一代要打!”影片中指导员梅生的这句话之所以会在社交媒体.上刷屏,正在于影片引发了观众的强烈共鸣。

把人物写好,戏才有底气。《长津湖》之所以成功,也是因为“在每一个具体人物身上下功夫,写出他们的个性”。这些有血有肉、可敬可爱的角色形象,让观众感到他们是和我们一样渴望和平安定的普通人,但在祖国和人民最需要时敢于拼死战斗、勇于奉献一切。正是这种来自平凡的伟大,让这份无私无畏的精神有了持久震撼人心的力量。

如果说动人的故事、鲜明的人物特色,是《长津湖》打动人的重要原因,逼真的特效技术、出色的视觉呈现,则同样是不可或缺的关键因素。让人身临其境的镜头跟拍、丰富逼真的视觉特效、对战斗场面的生动还原,不仅让故事有了更好的承载,也增强了电影的艺术感染力和精神感召力。

近年来,主旋律电影佳作不断涌现。一大批主旋律电影的“走红”,折射出观众对优秀主旋律作品的热切期待,也恰恰说明,“正能量”完全可以获得“大流量”。
                (选自《“正能量”完全可以获得“大流量”》,略有改动)
材料二:

随着电影《长津湖》引发观影热潮,人们对长津湖一役,对抗美援朝那段历史也投入了更多关注的目光。北京十月文艺出版社于2021年10月出版王筠抗美援朝长篇小说《长津湖》,这部首度全景式刻画长津湖战役的史诗力作的再版推出,令读者可从文学形式再读那场酷烈的冰雪鏖战。

在长篇小说《长津湖》中,1950年深冬,在极度严酷的条件下,中国人民志愿军第九兵团将美军分割包围于长津湖地区,歼敌13000余人,收复了三八线以北的东部广大地区,一举扭转战局,为最终到来的朝鲜战争停战谈判奠定了胜利的基础。

这场武器装备对比悬殊的战役,已经超出了常规战争的范畴,更像是一场意志力的殊死较量。狭路相逄勇者胜!中国军人衣着单薄,武器简陋,饥肠辘辘,却冒着零下34C的严寒勇往直前,奋勇杀敌,在最后的阵地上凝固成庄严的雕像××××××在作家王筠的笔下,一个个鲜活的志愿军战士从冰天雪地中重新回到我们面前,他们有血有肉、有悲有喜,他们的故事催人泪下、感人肺腑,他们以大无畏的革命精神,铸造中华民族站起来的灵魂!

长篇小说《长津湖》分享会日前在京举行,著名文学评论家白烨,著名军史研究专家张明金、丁伟与作者分享了《长津湖》的阅读感受。

作为一个军史爱好者,白烨表示,这部作品中有两个地方令他印象深刻,一个是写到志愿军与敌人的武器的对比与反差,一个是写到每一个底层士兵的英雄行为。“在今天看,其实它非常好地诠释了什么叫抗美援朝精神。现在虽然电影很火,但是小说也需要看,甚至更需要看,看完电影再看小说感受会更深。”白烨认为,王筠在军史题材方面的写作已形成了他自己的风格。“战争的文学不纯属于军队,它是立足于军队,面向全国,是我们民族的一个精神财富。”

张明金指出,“从电影艺术到这本《长津湖》小说,它的艺术表现形式是不一样的,影视的画面是一种冲击力量,而文字则会给你更多的思考。”张明金认为,能有这么多读者来到现场,不仅是为了关注这本书,也不仅是为了关注作者,而是为了关注这场战争。“这场70多年前发生的战争非常残酷,那种冰雪的残酷我们是体会不到的。王筠有担当,有责任,把它写了出来,展示在读者面前,这个非常难能可贵。”

“《长津湖》是抗美援朝战争题材小说的第一部,这个非常重要。史书反映抗美援朝和小说反映抗美援朝的意境是不一样的,小说可能更细腻、更有感染力。”丁伟如是说,他从军史研究者的角度出发,认为《长津湖》有几个特点,一个是史实准确,一个是小说中的内容是长津湖作战的一个索引,还有就是反映了伟大的抗美援朝精神。“志愿军当时有多艰难?他们穿着很单薄,有时候两天才能吃一个冻成冰的土豆,而且部队迫击炮大约70%都被冻上不能用。志愿军这种大无畏的革命英雄主义气概,印证了毛泽东主席倡导的顽强的战斗作风。”

王筠坦言,他上世纪90年代初在解放军艺术学院文学系读书的时候,看到一些抗美援朝的资料,觉得很感兴趣,于10年前开始写《长津湖》这个小说。《长津湖》其实早已出版,这次在北京十月文艺出版社是再版。在此之前,《长津湖》已经拿了很多国家级的大奖。他认为,长津湖这场战役非常重要,非常特别,“我在部队服役的时候,经常听老前辈们讲到长津湖战役,讲到长津湖的冰雪严寒以及刻骨铭心的寒冷,我意识到这是一场伟大的战争,于是开始动笔写这个小说”。
     (选自《长篇小说<长津湖>再版推出以文字重现冰雪廛战》,略有改动)
10.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)
A.电影《长津湖》成为“爆款”,离不开这部电影所选择的抗美援朝战争中的长津湖战役这一战争故事题材。
B.电影《长津湖》塑造了有血有肉、可敬可爱的角色形象,展现了具体人物身上的伟大和无私无畏的精神。
C.电影《长津湖》引发了观影热潮,也引发大众开始关注长津湖战役、抗美援朝的那段历史和小说《长津湖》。
D.一些抗美援朝的资料和老前辈们经常讲到的长津湖战役和长津湖的寒冷特点,触发了王筠写作《长津湖》的热情。

11.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)
A.“正能量”完全可以获得“大流量”,这一观点可以从近年来一大批主旋律电影佳作“走红”的事实得到证实。
B.白烨认为《长津湖》小说“甚至更需要看”,因为战争文学立足于军队,面向全国,是我们民族的一个精神财富。
C.张明金认为《长津湖》的电影和小说的艺术表现形式对受众的影响是不同的,可见他更极力呼吁大家读小说。
D.丁伟认为小说《长津湖》的内容“是长津湖作战的一个索引",意即《长津湖》是抗美援受朝战争题材小说的首部。
12.如果在《长津湖》电影和小说中选择一个去观赏或阅读,你会选择哪一个?依据材料的相关信息,写出你选择的原因。(4分)
三、(20分
阅读下面的文言文,完成13~17题。(20分)

先生字伯长,名修。幼嗜书,不事章句,必求道之本原,皆记士徒无意处,熟评论之。性刚峭,喜于背俗,不肯下与庸人小合,愿交者多,固拒之。议事坚明,上下合古,皆可录。然好诋卿弼,斥言时病,谨细后生畏闻之。又独为古文,其语深峭宏大,羞为礼部格诗赋①”。

咸平中,举进士,得出身,调泰州司理参军。牧守称其才,通判恶之。又尝以言忤通判,守病告,通判私黠吏,使诬告先生赂。具狱,聚左证,后召先生,使众参考之,由是贬池州。中道窜,诣阙下,叩登闻鼓称冤,会通判死,复受谴于朝。后累恩得为蔡州参军。

先生自废来,读书益勤,为文章益根柢于道,然耻以文干有位,以故困甚。张文节守毫,毫之士豪者作佛庙,文节使以骑召先生作记。记成,竟不窜士名。士以白金五斤遗之,曰:“枉先生之文,愿以此为寿。”又使周旋者日:“士所以遗者,乞载名于石,图不朽耳。”既而亟召士让之,投金庭下,遂俶装去郡。士谢之,终不受。常语人曰:“宁区区糊口为旅人,终不为匪人辱喜文也。”天圣末,丞相有欲置为学官者,耻诣谒之,竟不得。

常客京师南河邸中,往往醉,暮归遏地,如不省持者。夜半邸人犹闻其诵吟喟叹声因隙窥之则张灯危坐苦矉②执卷以至曙用是贷其资母丧,徒跣自负榇成葬,日诵《孝经》《丧记》,未尝观佛书,饭浮屠氏也。识者怜哀之,或厚遗,则必为盗取去;不然且病,或妻子卒。后得柳子厚文,刻货之,值售者甚少,逾年积得百缗,一子辄死。将还淮西,道遇病,气结塞胸中不下,遂卒。

嘻吁!天之厌文久矣,先生以黜废穷苦终其身,顾其道宜不容于今世。常罹兵贼、恶少辈所辱困,其节行至死不变。有孤,懦且幼,遗文散坠不收,伯长之道竟已矣乎!初,先生死,梁坚欲访其文,俾予集序之。余作文哀之,道不胜于命,命不会于时,吁嗟!先生竟胡为!
                            (选自苏舜钦《哀穆先生文》,有删改)
[注]①礼部格诗赋:题目、用韵等都有-定格式要求的诗赋。是当时文人考取进士以致身通显的敲门砖。②苦臏(pin):使劲睁大眼睛。
13.下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是(3 分)
A.通判恶之                        恶:嫉恨
B.然耻以文干有位                  干:拜求
C.既而亟召士让之                  让:推辞
D.俾予集序之                      俾:使、让

14.下列各组句子中加点词的意义和用法,相同的一组是(3 分)
A.必求道之本原             人皆有不忍人之心
B.以故困甚                 君臣固守以窥周室
C.终不为匪人辱吾文也       子卿尚复谁为乎
D.道不胜于命               非抗于九国之师也
15.下列对文中画波浪线部分的为断句,正确的一项是(3分)
A.夜半/邸人犹闻/其诵吟喟叹声/因隙窥之/则张灯危坐苦矉/执卷以至曙/用是贷其资

B.夜半/邸人犹闻其诵吟喟叹声/因隙窥之/则张灯危坐/苦矉执卷以至曙/用是贷其资

C.夜半/邸人犹闻/其诵吟喟叹声/因隙窥之/则张灯危坐/苦矉执卷以至曙/用是贷其资

D.夜半/邸人犹闻其诵吟喟叹声/因院窥之/则张灯危坐苦矉/执卷以至曙/用是贷其资

16.下列对原文有关内容的分析,不正确的一项是(3分)
A.穆修刚直清峻。他喜欢离俗背道,不喜交往;喜欢批评权贵,指斥时弊,所以为“谨细后生”所畏避。
B.穆修有斗争精神。他做泰州司理参军时,因言语触犯通判,遭到诬告而被贬,他中途逃跑,鸣鼓喊冤。
C.穆修清高自守。他应亳州豪士之约去撰写文章,但拒绝写上豪士之名;耻于拜访权贵,终没做成学官。
D.穆修命途多舛。他虽有才能,却遭到恶人的辱困;他穷困潦倒,刻印售卖柳宗元的文集,然而获利甚微。

17.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)
(1)士所以遗者,乞载名于石,图不朽耳。(4分)
(2)先生以黜废穷苦终其身,顾其道宜不容于今世。(4分)

四、(17分)
阅读下面的唐诗,完成18∽19题。(9分)
                         谢公①宅
                            李白
                 青山②日将暝,寂寞谢公宅。
                 竹里无人声,池中虚月白。
                 荒庭衰草遍,废井苍苔积。
                 唯有清风闲,时时起泉石。
[注]①谢公:谢眺(464∽499),南齐诗人,与“大谢”谢灵运同族,世称“小谢”。梁武帝称:“三日不读谢诗,便觉口臭。”②青山:在安徽当涂县城东南。据记载,谢眺曾在青山之巅建造别墅,李白死后葬在青山。
18.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)
A.诗作从时间和空间起笔,写出了天色将晚,青山上的谢眺宅院一片寂静冷清
B.李白眼前的谢眺宅院已经荒废了,庭院里衰草遍地,井台上长着厚厚的苔藓。
C.清风缓缓地吹着,不时吹皱泉水,吹低衰草露出石头,使谢眺宅院充满闲趣。
D.诗作以对仗、衬托等手法,融浓情于写景状物之中,写出李白对谢眺的思慕。
19.颌联中的“虚”字历来为人称道,根据诗意理解此处“虚”字的多种含意。(6分)
20.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(每空1分,共8分)
(1)《论语×里仁》中“_______,________”两句表明要向先进 典型学习,对于反面典型要对照反省。
(2)_________,千金散尽还复来。(李白《将进酒》)
(3)张若虚在《春江花月夜》中,用比喻的手法写明月映照江边原野风光的句子是:“________,_________。”
(4)贾谊《过秦论》中总结强秦灭亡原因的一句是:“__________。”
(5)欧阳修在《五代史伶官传序》中“__________,__________”两句和孟子“生于忧患,死于安乐”表达的意思一样。

五、(16分)
阅读下面的文字,完成21~24题。
                                  斗寒图[注]
                                     冯骥才

老沈和我,还有国画系另一名教师潘大年,是二十多年前北京国立艺术专科学校的老同学。在那个风云多变的时代,老沈的处境并不稳,随时都会因波涛骤走起而覆舟落水。我一直暗暗为他揪心,同时预感到祸事迟早要飞到他头上。但对于他,我毫无办法,似乎只有等待这场悲剧的来临。

现在,祸事果然临到他的头上了。他怎么样了呢?

想到这儿,我饭也没吃,戴上一顶厚厚的棉帽子,去他家看他。

我推开门。只见老沈坐在一张破旧的、掉了漆皮儿的小圆桌前。手里捏着一个六边形的白瓷小酒盅闷闷独酌。他见我来了,没有起身,只略略抬一抬他胡茬浓密的稍尖的下巴,叫我坐在他对面。

他穿着一件对襟的黑绸面的中式小棉袄,紧紧包着瘦瘦的身子。他头发白了不少,梳成老年式的背头,但头发硬,总有一些不服帖地翘起来,散开,并像野草那样横竖穿插着。

我俩像在小酒店偶然同桌的陌客,都在喝自己的闷酒。

这时,他站起身,走到墙角的画案前,在毡子.上铺开一张雪白的画纸,磨好墨,又从墙上的筷子篓里取出一支长锋、尖头磨秃的狼毫画笔。

老沈手握笔管,对平展展的白纸凝视片刻。忽然,他的双眉就像受惊的燕子的一双翅膀抖动一下,仿佛胸中有股激情奔涌上来。跟着,这激情跑到他的笔管上,这笔管就在他手中狂乱地抖颤,随即他的臂肘一抬,那饱蘸浓墨汁的画笔如同鹞鹰击兔一般倏然落到纸上。笔管闪电似的挥动,笔锋在纸面上来回翻转、戳擦,宛如狂风吹舞的柳条拂扫水面。在洁白的纸面上出现一条变幻着的捉摸不定的墨色的形体-一但这只是须臾间的感觉。随后,一株苍拙劲拔的老梅树跃然而生。这时他的笔头落入盛满清水的水盆里一扰,笔上的墨在水中像乌云一样化开,混成灰色。那笔又在粉罐里猛点两下,重新落回到纸上。冲动而颤抖不止的笔头横皴竖抹,一边豪放而不经意地把水点、墨点、粉点弄得淋漓满纸。于是,狂风暴雪,立时成形。

他的肘腕肩臂,乃至全身都在用力。左手撑着桌边,仿佛不这样,身子就要扑在画上。由于振动之故,两绺头发滑落到额前,他也不去管,任它们在光滑的鼓脑门上像穗子一般摆动。静静的屋中,只响着他带着腕力的笔锋在纸上的摩擦声,还有笔管磕碰水盆和色碟的叮当声。我斜瞅他一眼,只见他的嘴角用力向下一撇一撇,不知是浑身用力之故,是嘴里没有嚼尽的干辣椒所致,还是一种苦涩心情的流露。此时,他额上的青筋全都鼓凸出来,暗暗发红,是激动的热血在那里奔流.....

这时屋门开了,从外边走进两个人来。我一看,原来一个是潘大年,另一个是老沈的女学生范瑛。

老沈落好墨,换一支洁净的大羊毫笔,从洋红碗儿里蘸了浓浓的颜色,在梅树枝头点上几朵花儿,补上蕊。花满蕊饱,艳丽如洗,光颜夺目。于是一株傲霜斗雪、不畏强暴的梅树便十分神气地跳了出来。它毫无淡雅幽娴之态,而全然是一派处在逆境中豪杰志士的风姿。然后他又拿起那支狼毫画笔,用枯笔墨在画幅上端写了“斗寒图”三个醒目的大字。字迹端庄沉着,刚断跌宕,颇含金石气息,好像是熔了铁水铸上去似的,挖也挖不掉,并与画风十分相合。

我受了强烈的感染。范瑛和潘大年也挺激动。我画了多年的画,但从来没被一幅画这样感动过。当然它打动我的一半理由在于画外。潘大年冲动地说:

“老沈,你这幅画扫除了我们心里的担忧。看了它,什么话也不用再说了。人就该这样嘛!”

老沈听了,顿时感动得眼圈都发红了。他咬着下唇,似乎在克制自己要奔涌出来的一种快感。潘大年对他说“我有个要求!”潘大年的表情郑重又诚恳。

“什么?”

“把你这幅画送给我吧!这幅画可以说是你的代表作。”

老沈把我们送到院门外,范瑛忽疑虑重重地说:

“沈老师,您参加市美展那幅画是不是先撤回来?”

“为什么?”

“赵雄肯定要去市美展审画。我看他已经盯上您了。别叫他再来找您的麻烦。”

“不!”老沈坚决地说,“我那幅画找不出什么毛病。甭理他!”

我和潘大年、范瑛三人同行一段路,所谈内容主要是怎样劝动老沈撤回他参加市美展的作品。在我们三人该分手各自回家的当口,我觉得心里还有件什么悬而未决、隐隐不安的事似的,跟着我明白为了什么,便对潘大年说:“画你可得收好了。别给人乱看!”

潘大年听了,摇了摇他胖胖而扁平的脸,含着笑反问我:“你当我是三岁的孩子吗?”听他这话,我便放心回家去。脚步比来时略觉轻快些。
                               (选自中篇小说《斗寒图》,有改动)
[注]老沈参加市友谊宾馆大厅布置,画了几幅画,遭到了不懂绘画艺术的市委文教书记赵雄公开批评,赵雄断言老沈的画里包藏着“反党”的毒箭。

21.下列对小说相关内容的理解,不正确的一- 项是(3分)
A.“祸事果然临到他的头上了”,“祸事”指赵雄已经盯上了老沈,“果然”表现了“我”对老沈的担忧不是多余的。
B.“头发硬,总有--些不服帖地翘起来,散开,并像野草那样横竖穿插着”,表面写老沈的外在,实则写他的性格。
C.潘大年郑重诚恳地要求老沈把《斗寒图》送给他,是因为潘大年认为这幅画是老沈的代表作,这幅画很值得收藏。
D.“我"画了多年的画,但从未被一幅画这样感动过,因为“我”受到了老沈精神的感染,从中得到了人生启示。

22.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)
A.“在那个风云多变的时代,老沈的处境并不稳,随时都会因波涛骤起而覆舟落水”交代了时代背景,丰富了老沈的形象。
B.本文综合运用肖像描写、语言描写、动作描写等正面描写手法和侧面烘托手法,塑造了画家老沈作为艺术家的典型形象。
C.老沈挥毫创作《斗寒图》是本文描写的重点,突出了老沈绘画技艺的高超,彰显了老沈的性格,也有助于故事情节展开。
D.结尾处潘大年的话让“我”放心了照应了开头“我一直暗暗为他揪心”,表达了“我”为大家关心保护老沈而感到欣慰。

23.简要分析小说中“我”的作用。(4分)

24.冯骥才提出了“写人生”的观点,主张描写人生况味,表现了人性美。请结合文本,谈谈本文体现了哪些人性美。(6 分)

六、(60分)
25.阅读下面的文字,根据要求作文。(60 分)

“凡今抄袭者,一经查实,不问考勤,皆黜落,以儆效尤。”近日,一封文言文写成的邮件引发关注。邮件来自于中国科学院大学教师苏湛,在他授课的科幻文学与影视创作系列讲座课中,他给了22名学生零分,因为他们的期末作业被判定为抄袭。为了避免学生们为此“道歉、申诉、求情”,苏湛特意写了一封邮件发给学生们,言辞犀利,明确表示“此分不改”。对于认真完成作业的学生,苏老师表示:“人各有能,不能强求,但诚实勤勉,皆我赤子。”而“抄袭剽窃、沐猴而冠之丑行,诸恶之首,天下所共诛,必不容也”。
  以上材料引发了你怎样的思考?请就此写一篇不少于800字文章。
  要求:自定立意,自拟标题,自选文体(诗歌除外),不要套作,不得泄露个人信息。

参考答案

 一、(27分)

     1. D    2.B    3. A    4.D    5.C    6.D    7.C    8.B    9.A

二、(10分)

    10.C    11.A    12.示例(1)选择《长津湖》电影。电影有着①动人的故事;②鲜明的人物特色;③逼真的特效技术;④出色的视觉呈现。   示例(2)选择小说。①小说的文字描述能给人以更多的思考;②小说更细腻,更有感染力;③更准确了解长津湖之役的史实;④更深入地体会抗美援朝的伟大精神。    注:一点1分,四点共4分;意思对即可。

三、(20分)

    13. C   14.A    15.B    16.C    17.(1)豪士送金给你的原因,(只是)请求把(他的)名字刻入石头,企图永存不灭而已。  注:所以、遗、图,一个1分。(2)先生因为被黜免而贫困终身,看来他的学问应该不被当世接纳。  注:以、黜废,一个1分;不容于今世,句式1分。

【参考译文】

先生字伯长,名叫修。小时酷爱读书,他不是致力于文章的章节句读,而是一定要探求道理的本原,把(其他)读书人不留心的地方都记录下来,反复、深透地分析研究。他的个性刚直清峻,喜欢离俗背道,不肯放弃操守而与庸人有一点点的同流合污,想和他交往的人很多,(但先生都)坚决地拒绝了他们。他评议事情明确无误,全都符合古代圣贤之道,全都值得采纳。然而先生喜欢斥骂权贵,指斥时弊,谨小慎微的、循规蹈矩的保守派害怕听他的言语。先生推崇古文,他的文章深邃峭拔,却羞于写题目、用韵等都有一定格式要求的诗赋。

宋真宗咸平年间,先生考中进士,取得“进士出身”的等级,被任命为泰州司理参军。知州赞许他的才华,州通判因此嫉恨他。先生曾经因为言语触犯通判,当牧守因病休假时,通判便暗中勾结阴险狡猾的官吏,叫他诬告先生受贿。(他们)准备了判决狱讼的文书,收集了证据,然后就传召先生,让众官员参核考定他的罪名,因为这件事,先生被贬到池州。先生在中途逃跑,到了朝廷,他敲登闻鼓鸣冤,(这时)恰巧通判死了,先生受到朝廷的贬谪。后来连续任职做到蔡州的参军。

先生自从被贬谪以来,读书更加勤奋,写文章更加立足于古道,然而却耻于拿文章拜求权贵,因为这个缘故生活十分困窘。张文节做亳州郡守,亳州有个豪士修建了佛庙,张文节便派人用马请先生来作记。记文写成后,先生竟然不写上豪士的名字。豪士拿五斤白金送给先生,说:“委屈先生写记,愿用这五斤白金为你祝寿。”又叫一个会说话的人去劝说:“豪士送金给你的原因,(只是)请求把(他的)名字刻入石头,企图永存不灭而已。”不久,先生多次叫豪士来,责备他,把白金扔到院子里,然后整理行装离开该郡。豪士向他道歉,先生始终不肯接受。先生常常对别人说:“宁可做一个只能勉强糊口的漂泊之客,也始终不能因为不正当之徒使我的文章蒙受羞辱。”天圣末年,有一位想任命先生做主管学务官员的丞相,但先生耻于拜访他,学官终于没做成。

先生常常寄居京城南河的旅馆中,常常喝醉酒,傍晚回家跌倒在地,像是个不知道把持的人。半夜了,旅馆里的人还听到他诵读吟咏,感慨叹息,就借着隙缝偷看他,看见先生点着灯端正的坐着,使劲睁大眼睛,拿着书卷(读)到天亮,因此就借钱给他。先生的母亲去世,他光着脚亲自背棺材下葬,每天读《孝经》《丧经》,不曾看佛书,请和尚做法事。认识他的人可怜他,有人送了很多钱物(给他),但(这些钱财)肯定会被盗贼偷走;不这样(没人送钱物)他就(生活)困苦,或妻儿(因贫困)死去。后来,先生得到柳宗元的文章,就刻印这些文章售卖,但卖出的书很少,过了一年才存到一百缗钱,一个孩子则死了。他打算回淮西,在路上生了病,气结塞胸,不得宣泄,就去世了。

唉!上天不喜欢文章很久了,先生因为被黜免而贫困终身,看来他的学问应该不被当世接纳。先生常常遭受兵祸、恶人的困扰和凌辱,但他的节操品行却至死不变。先生有一个遗孤,弱小年幼,先生留下的文章散失没收集,伯长的学问竟然失传了!当初,先生死的时候,梁坚想寻求先生的文章,让我结集并为之写序。我写文章哀悼他,学问赢不过命运,命运又不逢时,唉!先生你是为什么!

四、(17分)

18.C    19.①指池中月影;②指院落荒废,无人观赏,让诗人感到凄凉;③隐含着诗人自己思念的情感。  注:答对一点得2分,三点6分;意思对即可。   20.(1)见贤思齐焉/见不贤而内自省也  (2)天生我材必有用  (3)江流宛转绕芳甸/月照花林皆似霰  (4)仁义不施而攻守之势异也  (5)忧劳可以兴国/逸豫可以亡身     注:本小题多写、少写、错写均不得分;共8分。

五、(16分)

21.C   22.A   23.①小说故事由“我”来讲述,叙述内容更真实可信。②“我”是事件的参与者,随着“我”的见闻,情节得以展开。③“我”的“揪心”、关心和“放心”等系列行为,衬托出了老沈傲岸不屈的性格,使老沈的形象更加鲜明突出。④通过“我”的见闻和感受,表现那个时代艺术工作者对艺术追求的坚守,凸显了对文艺工作者美好品格赞美的主题。   注:答对一点得1分,四点4分;意思对即可。    24.①善良真诚。文中“我”、潘大年、范瑛担忧、关心、保护老沈,体现了人性美。②宁直不屈。面对歪曲评价恶意中伤,老沈没有屈服,而是激情奔涌、挥毫泼墨,作《斗寒图》。③执着追求。老沈坚持自己的画找不出什么毛病,表现出他对艺术创作的不改初心、执着追求。   注:每点2分,要点1分,分析1分;三点共6分;意思对即可。

六、(60分)

25. 阅卷采用综合分等打分,双评制。一等60—51分,二等50—42分,三等41—36分,四等35—20分,五等19—0分。

建议:各等级根据语言水平上下浮动。

扣分项:

错别字:错一个,扣1分,上不封顶。

书  写:潦草扣1分,难看扣2分。

抄  写:抄写400字的,20分以下;抄写600字的,10分以下。其他问题,具体研究。

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多