千里世林 / 我的图书馆 / 五年级下 多音字综合复习

分享

   

五年级下 多音字综合复习

2011-01-04  千里世林

多音字综合复习   五年级一班          

jiàng(      )      bó (      )   jué (      )      hōng(      ) 

qiǎng(      )       báo(      )      jiáo (      )       hǒng(      )

qiáng(      )      bò (      )       jiào (      )       hòng(      )

chā(      )  luò(      )  chā(      ) zhāo(      ) hé(      )

chà(      )    là (      )    chá(      )    zháo(      )    huó(      )

chāi(      )   lào(      )    chǎ(      )    zhuó(      )     hè(      )

cī (      )    luō(      )   chà(      )     zhe (      )     huò(      )

sǎn(      )   qiào(      )  fú(      )  zhàn(      ) mài(      )

sàn(      )     qiáo(      )     fó(      )    zhān(      )    mò(      )

wǎn(      )  jìn(      )  xīng(      ) sāng(      ) huǎng(      )

   guǎn(      )   jìng(      )    xìng(      )  sàng(      )    huàng(      )

mó(      )  xì(      )  zuān(      )  sì(      )  zhuǎn(      )

  mú(      )     jì(      )     zuàn (      )  shì(      )     zhuàn(      )

jiào(      ) qiè(      )  jiē(      )  jià(      ) 便biàn(      )

   jué(      )     qiē(      )    jié(      )     jiǎ(      )   pián(      )

shāo(      )  shé      )  kēng(      ) chōng(      ) dào(      )

Shào(      )    zhé(      )  háng(      )     chòng(      )   dǎo (      )

bēn(      )   jī(      )  nòng(      )   gǔ(      )   bó(      )

Bèn(      )    jǐ(      )     lòng(      )      gū(      )     pō(      )

zuó(      ) féng(      ) zēng(      ) chā(      ) jiā(      )

Zuò(      )    fèng(      )   céng(      )   chá (      ) jiá(      )

hùn(      ) xuàn(      ) chéng(      ) jīn(      )

Hún(      )   xuán(      )    dèng (      )   jìn(      )

 

给下列字加偏旁组字组词

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                             

                                                             

                                                           

                                                           

                                                             

                                                              

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>