syfhmhgy / 中医书籍 / 用药如用兵论

0 0

   

用药如用兵论

2010-06-21  syfhmhgy
                       用药如用兵论   徐大椿
    圣人之所以全民生也,五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充。而毒药则以之攻邪,故虽甘草、人参,误用致害,皆毒药之类也。古人好服食者,必生奇疾,犹之好战胜者,必有奇殃。是故兵之设也以除暴,不得已而后兴;药之设也以攻疾,亦不得已而后用,其道同也。故病之为患也,小则耗精,大则伤命,隐然一敌国也。以草木偏性,攻脏腑之偏胜,必能知彼知己。多方以制之,而后无丧身殒命之忧。是故传经之邪,而先夺其未至,则所以断敌之耍道也;横暴之疾,而急保其未病,则所以守我之岩疆也。挟宿食而病者,先除其食,则敌之资粮已焚;合旧疾而发者,必防其并,则敌之内应既绝。办经络而无泛用之药,此之谓向导之师;因寒热而有反用之方,此之谓行间之术。一病而分治之,则用寡可以胜众,使前后不相救,而势自衰;数病而合治之,则并力捣其中坚,使离散无所统,而众悉溃。病方进,则不治其太甚,固守元气,所以老其师;病方衰,则必穷其所之,更益精锐,所以捣其穴。若夫虚邪之体,攻不可过,本和平之药,而以峻药补之,衰敝之日不可穷民力也;实邪之伤,攻不可缓,用峻厉之药,而以常药和之,富强之国可以振威武也。然而选材必当,器械必良,克期不愆,布阵有方,此又不可更仆数也。孙武子十三篇,治病之法尽之矣。
     兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。善用兵者,动则腾于九天之上,静则藏于九之地下。悉敌利弊,避其锋芒攻其倦怠。用药亦如此。人之有生,皆秉胃气所托,胃为水谷之海,六腑之太原也。食入于胃磨其糜烂,受成于小肠化为气血循经络濡养五脏六腑及四肢百骸。设肝火横逆犯胃,胃中空虚颗粒难下,精神倦怠,无力言语,舌淡无苔,脉像参差不齐,此乃胃气衰败之征兆。若不先救胃气,而强行泻肝火以平内乱,人虽幸不死与死期不远矣!故善用药者,即使沉重难治之亦可妙手回春,不善用药者,虽平淡之品亦能害人,任医者不可不察也! 用药之道贵在精细得当,药之效与不效全在医之下起分量或病家煎煮之法。中病既止后以血肉有情之品调其气血始能有益。今之任医者,皆为利所惑,视人命如儿戏。但凡遇一证,胡乱随症开药;草管人命不了了之,如此以一己之私欲牟利百姓于指掌之间,害人无穷,其人可耻之极!

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话:4000070609 与我们联系。

  猜你喜欢

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多