nsbdxy / 症状学 / 症状学(头汗)

分享

   

症状学(头汗)

2016-12-13  nsbdxy

 

【定义】

头汗,指头部汗出而言。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》日:“但头汗出,余处无汗,齐颈而还”(134)。《伤寒明理论·头汗》日:-伤寒头汗,何以明之头者,诸阳之会也,邪搏诸阳,津液上凑,则汗见于头也。一头汗一般见于表实热证,《伤寒论
·辨太阳病脉证并治》曰:“伤寒五六日,头汗出,微恶寒,手足冷,心下满,口不欲食,大便硬,脉细者,此为阳微结,必有表,复有里也”(148)。《类证治裁·汗症》日:-胃热上菱,额汗发黄,小水不利者,五苓散加茵陈。伤寒胁痛耳聋,寒热不利者,头汗齐颈而还,属少阳。”然里虚寒证亦可见有头汗者。另常人也可出现头汗,如进餐时或小儿睡眠时头部汗出,但元其他任何症状,俗称“蒸笼头”,此不应视为病变征象。《伤寒论》、《金匮要略》尚有额汗之说者,因额汗仍在头部,故与头汗合并一处讨论。

1. 1.阳热亢盛头汗:太阳表病,误用火劫,阳热上蒸,可见头汗出。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》曰:“太阳病中风,以火劫发汗,邪风被火热,血气流溢,失其常度。'''阴阳俱虚竭,身体则枯燥,但头汗出,齐颈而还,腹满微喘,口干咽烂,或不大便。久则谵语,甚者至哕,手足躁扰,捻衣摸床,小便利者,其人可治”(111),是太阳中风,误用火劫迫汗,不仅风那不除,反被火邪所害,伤动气血,使变证丛生。若火邪伤津耗气,阴阳俱虚,肌肤失养,则身体枯燥不荣。阳热亢盛,迫津外泄,当有全身汗出,然因火劫津伤,不能全身作汗,故见但头汗出,齐颈而还。因火热炽盛,腑气不通,心神受扰,故尚可见口干咽烂,腹满而喘,大便秘结,久则谵语,甚至胃津枯竭,胃气败坏,而为呃逆,更见手足躁扰,捻衣摸床,神志昏糊,病延至此,已达阴阳欲绝之险境。若小便利者,是为津液虽伤,但未至尽亡,脏腑功能尚未全失,三焦膀胱犹可化气尚,有一线生机,故曰“小便利者,其人可治”。若小便全无,则津液消亡,化源枯竭,脏腑功能溃败,其预后不良。仲景谓“小便利者,其人可治”,但未言可用何方,《宋本伤寒论校注》说:“其人可治平’,《古本》有‘宜人参地黄龙骨牡蛎茯苓汤主之’一句,是方有益气生津、重镇安神之功效,其药用:“人参三两,干地黄半斤,龙骨三两,牡蛎四两,茯苓四两。上五味,以水一斗,煮取三升,分温三服”,可供临证时参考。

 

2.水热结胸头汗:结胸之病,因水热互结胸胁,其热邪被水郁遏,不得向外透越,可出现头汗出。《伤寒论
·辨太阳病脉证并治》曰:“伤寒十余日,热结在里,复往来寒热者,与大柴胡汤;但结胸,无大热者,此为水结在胸胁也。但头微汗出者,大陷胸汤主之”(136)。伤寒十余日,热结在里,若复往来寒热,或不大便,是病在少阳兼阳明里实,当用大柴胡汤和解少阳,通下里实;若心下硬满疼痛,外无大热,则是邪热热里,与水饮相结于胸胁,而成结胸证。因水热互结,不能充达全身,而郁蒸于上,故有但头汗出,而周身无汗,此乃水热结胸的特征之一。治当泻热逐水破结,用大陷胸汤。阳热亢盛与水热结胸均有头汗出,但前者为太阳表病,误用火劫,阴阳俱虚,阳热炽盛所致,其特征是:但头汗出,齐颈而还,身体枯燥,腹满微喘,口干咽烂,或不大便,久则谵语,甚者至哕,手足躁扰,捻衣摸床。若小便利者,其人可治,似宜治用清热解毒、生津润燥、通腑导滞之法,较为允当;后者为邪热人里,与水饮互结于胸胁所致,其特征是:头微汗出,周身无汗,并有心下疼痛,按之石硬,脉沉而迟紧等大结胸病之典型证候,故治用大陷胸汤(大黄、芒硝、甘遂),·泻热逐水,软坚破结。


注:补充内容在群里可看到。

伤寒杂病论交流2群:扫码入群。1群公益, 不允许发红包,广告。2群无要求,欢迎中医研究爱好者入群聊天。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>